db X-trackers ETFs – Deutsche Bank Exchange Traded Funds (ETF)

db X-trackers är börshandlade fonder (ETF:er) och är en indexjämförelsebaserad lösning från Deutsche Bank AG. db X-trackers börshandlade fonder är passiva investeringsfonder som har som syfte att nära följa ett underliggande jämförelseindex. db X-trackers börshandlade fonder kombinerar fördelarna med aktier och fonder i en produkt. db X-trackers börshandlade fonder kan omsättas på samma sätt som vilket annat börshandlat värdepapper som helst och erbjuder en tydlig, billig och effektiv, passiv indexjämförelsesbaserad lösning. db X-trackers börshandlade fonder har bildats enligt reglerna för UCITS-fonder baserade i Luxemburg.

db X-trackers startades i januari 2007 och är ett av de fem största företagen för börshandlade fonder i världen och ett av de tre största i Europa.*

db X-trackers erbjuder ett brett urval börshandlade fonder som täcker många marknader och tillgångsslag inklusive många förstklassiga värdepapper som till exempel förstklassiga penningmarknadsbaserade börshandlade fonder i Europa, förstklassiga kreditbaserade börshandlade fonder i Europa, förstklassiga valutabaserade börshandlade fonder och förstklassiga hedgefondsbaserade börshandlade indexfonder globalt.

db X-trackers börshandlade fonder täcker följande tillgångsslag:

 • aktier (långa/korta)
 • obligationer (långa/korta)
 • krediter (långa/korta)
 • penningmarknad
 • valutor (FX)
 • råvaror
 • alternativa tillgångsslag (- volatilitet, - hedgefonder, - inflationsswappar)

db X-trackers börshandlade fonder är noterade på olika fondbörser i Europa och Asien:

 • Milano - Borsa Italiana
 • Frankfurt - Xetra
 • Paris - Euronext
 • London Stock Exchange
 • Zürich - SIX Swiss Exchange
 • Stockholm – Nasdaq OMX
 • Madrid Stock Exchange - BME
 • Singapore - SGX-ST
 • Hong Kong Stock Exchange

och stöds av många olika marknadsgaranter.
* Källa: Blackrock ETF Landscape - Industry Review 2010